Credentials

Mỗi tòa nhà và người dùng đều khác nhau, đó là lý do tại sao SALTO cung cấp nhiều loại thông tin đăng nhập để phù hợp với mọi ứng dụng. Thẻ không tiếp xúc, thẻ không tiếp xúc, thẻ khóa RFID và vòng đeo tay RFID có thể tái sử dụng mang lại tính linh hoạt cho việc kiểm soát truy cập vì các ứng dụng bổ sung có thể được triển khai trên cùng một thông tin đăng nhập của người dùng ID.

Vòng đeo chìa khóa RFID không tiếp xúc là một giải pháp hiệu quả về chi phí, an toàn và tiện lợi cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp trong khi vòng đeo chìa khóa hoặc silicone RFID không tiếp xúc là giải pháp an toàn và tiện lợi cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp với vỏ bền để sử dụng chắc chắn hoặc môi trường khắc nghiệt.

SALTO Credentials

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

SALTO Credentials