Access Controllers

Bộ điều khiển cửa SALTO cho phép mở rộng lợi ích kiểm soát ra vào của SALTO cho nhiều loại cửa tự động, rào chắn, cửa trượt cổng điện tử hoặc bộ điều khiển thang máy và cho phép tích hợp kiểm soát ra vào SALTO với hệ thống quản lý tòa nhà.

CU4000 Door Controller

SALTO cung cấp nhiều loại bộ điều khiển ra vào cửa trực tuyến.

Xem thêm read
CU4000 Door Controller