Electronic Padlock

Các tính năng mới và cải tiến của ổ khóa điện tử SALTO Neoxx giúp nó luôn dẫn đầu trong ngành bảo mật và hệ sinh thái kiểm soát truy cập. Với serie Ổ khóa SALTO Neoxx, bộ sản phẩm SALTO cung cấp nền tảng khóa hoàn chỉnh nhất trên thị trường - ổ khóa và xi lanh điện tử, đầu đọc trực tuyến và ổ khóa khóa.

Nền tảng khóa điện tử và phần cứng hoàn chỉnh, phù hợp với hầu hết mọi cánh cửa và bất kỳ điểm truy cập nào với công nghệ khóa điện tử tiên tiến, đáng tin cậy, đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật và hơn thế nữa.

Neoxx Padlock

Built to withstand all access needs

Xem thêm read

Các dòng sản phẩm

Neoxx Padlock