BLUEnet Node

SALTO BLUEnet Node là cầu nối giữa cổng vào và các cổng tránh, nơi mà khoảng cách tới cổng chào hoặc số lượng nút bấm phải được liên kết với cổng vượt quá những gì có thể với một cổng duy nhất.

BLUEnet Node

 

Tính năng

Đặc điểm kỹ thuật

 • Tiêu chuẩn RF: Bluetooth® (Bluetooth®)
 • Mã hóa AES 128bits.
 • Kết nối với cổng vào BUS 485.
 • Được hỗ trợ bởi cổng kết nối.
 • Có thể quản lý tối đa 16 khóa không dây.
 • Cập nhật chương trình cơ sở qua phần mềm thông qua kết nối Ethernet.

Công nghệ kết nối

Bluetooth LE

Bluetooth LE

Bản vẽ kỹ thuật

BLUEnet Node

Chứng nhận

 • FC
 • CE
 • EAC
 • SRRC
 • IC
 • RCM
 • NCC
 • IMDA

(*) Tiêu chuẩn

Tải xuống

Bảng dữ liệu

Chứng chỉ

Tài liệu kỹ thuật